İzleme Değerlendirme ve Hizmet Kalite Standartları

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin etkilerinin ve çalışan/katılımcı memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla düzenli olarak anket çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

GENÇLİK KAMPLARI DEĞERLENDİRME ANKETİ

Her yıl gerçekleştirilen gençlik kamplarının bu yıl da değerlendirilmesine, memnuniyet düzeyinin ölçülmesine ve beklentilerin tespit edilmesine yönelik olarak 16 yaş üzeri kampçıların kendileri, 16 yaş altı kampçılarımızın ise aileleri ile iletişim kurularak "Gençlik Kampı Değerlendirme Anketi" uygulanmıştır.

Ayrıca kamp liderlerimiz ile de kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve kamp dönemleri ile ilgili değerlendirmeleri alınmıştır.

GENÇLİK MERKEZİ ÖLÇME ENDEKSİ ÇALIŞMALARI

Çalışma ile il ve bölge bazlı ihtiyaçların tespit edilerek ve bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlarla Gençlik Merkezleri Endeksi oluşturmak amaçlanmaktadır. Böylece gençlik merkezleri ve faaliyetler bazında performans izleme-değerlendirme çalışmalarına zemin oluşturulacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında nitel ve nicel araştırma tamamlanmıştır.

ÜNİVERSİTE GENÇ OFİSLER BEKLENTİ ANKETİ

Son yıllarda özellikle üniversite Genç Ofislerimizin sayısı hızla artmaktadır. Bu ofisler aracılığı ile gençlerimize birçok hizmet sunulmakta, yeni hizmetlerin sunulması da planlanmaktadır. Genç Ofislerde gerçekleştirilecek hizmetler için hizmetlerin faydalanıcısı olacak gençlerimizin görüşlerine başvurmak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket kapsamında gençlerin Genç Ofisler hakkında sahip oldukları bilgi düzeyi ve beklentileri sorulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI

Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin tanıtılması ve verilen hizmetler ile ilgili sosyal medya mecralarımızdan gençlerin bilgilendirilmesi amacı ile çeşitli içerikler hazırlanarak yayınlanmakta ve çeşitli sosyal medya programları yapılmaktadır.