Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

A-     SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER DAİRESİ’NİN

GÖREV ALANLARI;

 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. Maddesi (d) ve (ğ) fıkraları kapsamında,

- Gençlik derneklerinin tescil,  vize ve aktarma  işlemlerini yapmak,

- Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek olarak belirlenmiştir.

 

 

 

B-     SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER DAİRESİ’NİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU FAALİYETLER

 

Sivil Toplum Kuruluşları  İle 2018 İşbirliği Toplantıları

Sivil Toplum Kuruluşlarının gençlere yönelik bölgesel yürüttükleri çalışmalarını tespit etmek, karşılaştıkları sorunları öğrenmek, kurumsal kapasitelerinin geliştirmesini teşvik etmek ve onları yönlendirmek amacıyla ilki Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilen "Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları Çalıştay Programları” Akdeniz, Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde de gerçekleştirilmiştir.

Şuana kadar gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları Çalıştay Programlarına; toplam 81 İlden 1.650 sivil toplum kuruluşunun 1.650 temsilcisi katılmıştır.

Çalıştaylar neticesinde akademik ve idari ihtiyaçları karşılayacak, gençlik alanında yürütülecek faaliyetlere ışık tutabilecek mahiyette bölgesel ve ulusal düzeyde alanında ilk defa raporlar hazırlanmıştır.

 

Sivil Toplum Kuruluşları  İle 2019 Yılı Gençlik Zirvesi

81 ilden gelen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Bakanlık konferans salonunda 05.02.2019 tarihinde “Sivil Toplum Kuruluşları ile 2019 Yılı Gençlik Zirvesi” düzenlenmiştir.

Zirve’de, 7 Kasım 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında 7 bölge 21 ilde düzenlenen çalıştay ve saha araştırmaları sonucunda hazırlanan sonuç raporu açıklanmıştır.

 

Gençlik Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Gençlik Merkezlerimizde Gerçekleştirilen İşbirliği ve İstişare Toplantıları

81 İlden gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen "Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları Projesi" ile STK-Kamu işbirliğine ilişkin önemli adımlar atılmış ve ortaya çıkan ortak çalışma kültürünün korunmasına ilişkin niyet birlikteliği sağlanmıştır.

Oluşturulan ortak çalışma kültürüne süreklilik kazandırmak, gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile gençlik merkezlerimiz arasında bilinirlik, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla 81 ilde bulunan gençlik merkezlerimizde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle işbirliği ve istişare toplantılarının düzenlenmesi öngörülmüş ve gerçekleştirilmeye başlanılmıştır.

Söz konusu işbirliği ve istişare toplantılarına Bakanlığımız merkez ve taşra temsilcileri ile gençlik alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri gençlik merkezlerimizle 4 ayda bir olacak şekilde istişare ve işbirliği toplantıları gerçekleştirmesi planlanmıştır.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bakanlığımızın sivil toplum kuruluşlarına vermiş olduğu destek ve önem dolayısıyla memnuniyetlerini belirtirken, gerçekleştirilen toplantının önemli bir faydasının da;  sivil toplum kuruluşları arasında tanışma ve dostane ilişkiler geliştirme yönünde yeni kazanımlar sağladığı görülmüştür.

Toplantılarımızın ilki Erzurum ilinde başlamış olup toplamda 46 ilimizdeki Gençlik Merkezlerimizde yapılmıştır. Bugüne kadar 848 STK temsilcisi ile toplantılarımız gerçekleştirilmiş olup toplantılarımız devam etmektedir.