Gençlik Merkezleri

 Gençlik Merkezlerini Görmek için tıklayınız.

Gençlik Merkezleri;  gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak,  gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak,  gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve gençlerin çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapan, tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenleyen merkezlerdir.

GENÇLİK MERKEZLERİ AKADEMİSİ

Hayatın her alanıyla ilgili takım ruhu ve aktif katılımın öne çıktığı teorik atölye çalışmalarını içermektedir. Bu atölye çalışmalarındaki teorik boyut, gençlerin bilgiyi hayatta kullanmalarını sağlayacak şekilde yaygın eğitim teknikleri başta olmak üzere çeşitli uygulamalı yöntemler kullanılarak zenginleştirilmektedir. Gençlik merkezlerinde doğrudan anlatım ve dinleme üzerine atölye çalışması yapılmaz. Gençlerin aktif katılım sağlayacağı, sorgulamanın ön planda olduğu, her gencin kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği, alanla ilgili farklı düşünme biçimlerinin geliştirileceği atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi esastır.

Gençlik Merkezleri Akademisi’ndeki atölyeler şunlardır:

Değerler Atölyesi:

Kadim medeniyetimizden günümüze miras olan milli ve manevi değerlerimizin gençlerimiz tarafından yaşayarak, gözleyerek ve hissederek özümsenmesi üzerine atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Dini İlimler Atölyesi:

Gençlerimizin dinimizi doğru kaynaklardan okumaları, öğrenmeleri ve bu öğrendiklerini tatbik etmeleri üzerine atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İnovasyon Atölyesi:

Gençlerimize ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili yepyeni imkânlar sunularak girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri takip eden, çağın gereksinimlerini yakalamış bireyler olarak geleceği inşa etmelerine katkı sağlayacak atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Kişisel Gelişim Atölyesi:

Gençlerimizin her geçen gün gelişen dünyamızda ne istediğinin farkında olan, kendi kabiliyet ve yeterliliklerinin sınırlarını zorlayan; gerek sosyal hayatta gerek kariyer planlamasında daha etkili olmaları üzerine atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Sosyal Bilimler Atölyesi:

Gençlerimizin ufuk açıcı atölye çalışmalarıyla hayata,  topluma, tarihe ve sanata farklı açılardan bakmalarını sağlayacak atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Dil Eğitimleri Atölyesi:

Gençlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı dillerin de atölye çalışması gerçekleştirilmektedir. “Bir dil bir insan, iki dil iki insan” düşüncesiyle hareket edilerek, gençlerimizin kendilerini farklı dil kullanımları geliştirmelerini sağlayacak atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bu atölyede esas olan gramer eğitimi değil, gençlerimizin ilgi duyduğu dille ilgili günlük konuşma becerisini elde edebilmektedir.

Güzel Sanatlar Atölyesi:

            Gençlerimizin en verimli, en üretken yaşlarında gençlik merkezlerinde güzel sanatların her alanında nitelikli atölye çalışmaları ile beden ve kalp birlikteliğini tecrübe etmelerini sağlayacak atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi:

Gençlerimizin güçlü Türkiye için sağlıklı nesillerin yetişmesi gerektiğinin farkında olarak sağlıklı bir yaşam ve spor üzerine atölye çalışmalarına katılmaları sağlanmaktadır.

GENÇLİK MERKEZLERİ KULÜPLERİ

Gençlik Merkezi Kulüplerinde gençlerimizin ilgi alanlarına göre kendilerini ilgi duydukları ve çalıştıkları alanın özelliğine göre ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlayıp, planlayıp ve gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Gençlerin ilgi alanlarına göre yapılan bir tasnif ile 5 Gençlik Merkezi Kulübü belirlenmiştir. Bu kulüpler ve içeriği aşağıda belirtilmiştir. Gençlik Merkezleri Kulüplerinin esası Gençlik Merkezlerimizdeki Atölye çalışmaları ile teorik/bilişsel gelişimlerini gerçekleştiren/gerçekleştirmeye devam eden gençlerimizin bu çalışmalarını çevreyle, toplumla paylaşmasını ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamalarına fırsat sunmaktadır. Bu; gençlerin atölye çalışması gerçekleştirdiği alana göre konserler, sergiler, gösteriler, oyunlar, müsabakalar, münazaralar, doğa yürüyüşleri, gönüllülük faaliyetleri, kitap okuma kritikleri, konferanslar, sempozyumlar vs. olabilmektedir. Böylece gençlerimizin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Dolayısıyla kulüpler atölyede öğrenilenlerin uygulama alanlarıdır. Bu faaliyetlerin planlanması, kurgulanması, gerçekleştirilmesi gençlik merkezi görevlilerinin rehberliğinde gönüllü, o alana ilgisi olan gençlerin bizzat kendileri tarafından yapılmaktadır. Her bir kulüpte o alanla ilgili tüm bu iş ve işlemler; gönüllü gençlerimiz marifetiyle gençlik liderlerimiz/görevlilerimiz rehberliğinde organize edilmektedir. Bu gençlerimiz o kulüplerin üyeleridir. Her kulübün üyeleri o kulübün alanı ile ilgili aktif ve gönüllü olarak faaliyetleri planlayıp organize etmeye istekli olan gençlerimizden oluşmaktadır. 

Gençlik Merkezleri Kulüpleri’ndeki kulüpler şunlardır:

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü (Merkezim Her Yerde):

Gençlik merkezlerine ulaşma imkânı bulamayan tüm gençlere ulaşıp gençlik merkezlerinin tanıtımını yaparak, faaliyetlerden herkesin yararlanması; gençlerle gönüllülük çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve toplumda gönüllülük bilincinin artırılması; kitap okuma alışkanlığının, eleştirel düşüncenin ve kendini ifade yeteneğinin gençler arasında gelişmesi; topluma, tarihe ve medeniyete ait duyarlılıkların canlı tutulması üzerine pek çok saha çalışmaları düzenli olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Güzel Sanatlar Kulübü:

Kendini sanatla ifade etmek isteyen gençlerimizin kendilerine ve hayata dair söyleyeceklerini estetik bir dil kullanarak toplumla paylaşabileceği çeşitli programlar düzenli olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Kulübü:

Gençlerimizin bilim ve teknolojiye ait gelişmeleri yakından takip ederek tüketen değil üreten ve yenilikçi yönlerini ortaya çıkaracak programlara, yarışmalara, çalışmalara katılımları düzenli olarak sağlanmaktadır.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü:

Gençlerin hayatı etkin yaşamanın bedensel ve ruhsal sağlıktan geçtiğini görmesi, sağlıklı beslenme kadar aktiviteyi de hayatın merkezine koymaları, yaşadığımız çevreye duyarlı olmaları için çeşitli programlar düzenli olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Gönüllülük Kulübü:

Gençlerimizin hiçbir maddi karşılık beklemeden, toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak amacıyla içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak gençlik merkezlerimiz etrafında gerçekleştirilebilecek her türlü faaliyeti planlamaları ve uygulamaları amaçlanmaktadır.

Gençlik Merkezlerimizde yapılan tüm faaliyetler, gençlerimizin nitelikli zaman geçirmelerini, dolayısıyla her türlü zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacak önleyici ve koruyucu faaliyetlerdir. Bununla birlikte gençlerimizi, aileleri, toplumu bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla uzmanlar tarafından seminer, konferans, sunum çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.