Bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, bireylerde farkındalık oluşturmak amacıyla AFAD ile işbirliği halinde Gençlik Liderlerinin katılımı ile dört dönem halinde Temel Afet Bilinci Eğitici Eğitimi başlamıştır.

72 Saat, Seferberlik, Acil Durum ve Yardım Eli olarak belirlenen atölyelerde eğitimler devam etmektedir.