Rize Güneysu Gençlik Merkezinin "Gençliğin Hayatına Yön Veren Kitaplar" projesi 26-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 18 kişilik bir heyetle Özbekistan'da gerçekleştiriliyor.

“Gençliğin Hayatına Yön Veren Kitaplar” projesi, gençlerin hayatlarına yön verecek, gençleri edebiyattan sanata, tarihten bilime, İslam dininden ahlaki konulara kadar birçok alanda ufuk açıcı, zihni ve kalbi besleyici kaynak eserler belirlemek ve bu eserleri gençlerimizle buluşturup okuyup tahlil etmelerini, anladıklarını videoyla kayıt altına alarak genç nesle aktarmak gibi birtakım fırsatlar sunmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzün Uluslararası Hareketlilik Programları kapsamında gerçekleştirilen programda, İslam medeniyetinin teşekkül ettiği, bir nehir gibi doğu ve batıya doğru süzüldüğü Semerkant, Buhara ve Taşkent şehirleri ile Taşkent Büyükelçiliği de ziyaret edilecektir. Özbekistanlı gençlerle bir araya gelecek gençlik heyetinin uluslararası hareketlilik programı 30 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir.