Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Yer: Demokrasi ve Özgürlükler Adası / İSTANBUL
Tarih: 25.05.2024

25 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşecek programda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, aktif vatandaşlık, anayasal düzende yönetim sistemi ve devlet şekli gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve bütüncül unsurlarının tamamına yönelik farkındalıkların artması ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında, gençlerin ulusal, uluslararası tahammül ve sorumlulukları önceleyerek, devlet ve toplum yararına yeni anayasa hedefine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Sivil Anayasa Buluşması Programı ile, gençlerin sivil anayasa çalışmalarına katılımlarında motivasyon ve sorumluluklarının desteklenmesiyle karar alıcı tasarruflarının gençlik ekseninde kolektif bir anlayışla şekillenmesine katkıda bulunulacaktır. Buluşma, gençlerin beklentilerini ve Türkiye’ye dair hayallerini geniş bir perspektiften yansıtacak şekilde statüko, konjonktür ve çağ gereksinimlerine cevap verecek ölçüde dizayn edilmiştir.

Gençler, alanlarında uzman isimlerin yer aldığı paneller, atölye çalışmaları ve çalıştaylara katılarak Türkiye’nin geleceğine dair alınacak kararlarda söz sahibi olma fırsatı yakalayacaklar.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  olarak, sivil anayasa hedefine katkıda bulunmak üzere başvuru yapan adayların başvuruları ilgililik, bilgi, birikim ve katılım motivasyonlarına uygun olarak titizlikle değerlendirilmiştir. 

Programa katılmaya hak kazanan katılımcılarımızla 22 Mayıs 2024 mesai bitimine kadar iletişime geçilerek, programın işleyişi, ulaşım ve konaklama süreçlerine dair bilgi notu paylaşılacaktır.

25 Mayıs 2024'te İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşecek programda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsurlarına yönelik farkındalık artırılarak gençlerin yeni anayasa hedefine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Sivil Anayasa Buluşması Programı, gençlerin anayasa çalışmalarına katılımını destekleyerek, kolektif bir anlayışla karar alıcı süreçlere dahil olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Program, gençlerin beklentilerini ve hayallerini yansıtacak şekilde dizayn edilmiştir.

Gençler, uzmanların yer aldığı paneller, atölyeler ve çalıştaylara katılarak Türkiye’nin geleceğine dair kararlarda söz sahibi olma fırsatı bulacaklardır.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, adayların başvurularını titizlikle değerlendirmiştir.